Jongste Jeugd


Jongste Jeugdhockey is het hockeyspel voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met ongeveer 10 jaar. Jongste Jeugdhockey moet gezien worden als een speel- en leerperiode. Winnen of verliezen is hierbij van ondergeschikt belang. Om deze reden worden er ook geen standen bijgehouden.

Kinderen leren spelenderwijs samen te werken op het hockeyveld. Alleen kun je geen wedstrijd winnen, met elkaar wel! Teambuilding, sportiviteit en respect spelen daarbij een zeer belangrijke rol.

Er wordt in kleine groepjes van 3, 6 of 8 kinderen gespeeld met aangepaste spelregels. Ook wordt de grootte van het speelveld en de speeltijd per categorie aangepast. Na het Jongste Jeugdhockey stromen de kinderen door naar de 'junioren' en gaan ze in een elftal spelen. 

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving over de spelregels! Hieronder een kleine toelichting:

 Drietallen (6 en 7 jaar)

De spelregels van het drietal hockey worden toegepast bij wedstrijden van de F-jeugd. De afmetingen van een speelveld voor drietal hockey zijn 23 bij 23 meter, waarbij de zijlijnen gevormd worden door de achterlijn en de 23-meterlijn of de 23-meterlijn en de middenlijn van een normaal veld. De 3-tallen spelen met 4 doeltjes om ervoor te zorgen dat de kinderen breed leren spelen. De wedstrijdduur is twee keer 15 minuten.

Zestallen (8 jaar)

De spelregels van het zestal hockey worden toegepast bij wedstrijden van de 6E-jeugd. Afhankelijk van het niveau(verschil) kunnen spelbegeleiders en coaches afspraken maken om de wedstrijd voor iedereen zo leuk mogelijk te laten zijn. Spelplezier staat voorop! In de meeste gevallen zal je gebruik moeten maken van bestaande velden. We gebruiken een kwart veld, waarbij de zijlijnen als achterlijnen fungeren en de 23-meter lijn en achterlijn als zijlijn. Een wedstrijd duurt twee keer 25 minuten.

Achttallen (9 jaar)

De spelregels van het achttal hockey worden toegepast bij wedstrijden van 8E jeugd. Er wordt gespeeld op een half veld van zijlijn naar zijlijn tussen middenlijn en achterlijn. Een wedstrijd duurt twee keer 30 minuten. Tussen de twee helften is een rust van ongeveer vijf minuten. Evenals het zestal hockey is het achttal hockey een speel-leer-periode op weg naar elftalhockey. Ook hier spreken wij dus nog steeds over spelbegeleiders en niet over scheidsrechters. De spelbegeleider is, evenals bij het zestal hockey, iemand die in staat is beide partijen op een veilige, leerzame en plezierige manier samen te laten spelen.

De rol van de ouders

Voor het coachen/begeleiden van Jongste Jeugdteams worden de ouders benaderd. De rol van de coach is de volgende:

 • het maken van de opstelling
 • (deels) uitzetten van de velden voor aanvang van de thuiswedstrijden
 • ontvangst van het bezoekende team
 • het begeleiden van het team tijdens de wedstrijd

 

Daarnaast is er elke wedstrijd een spelbegeleider nodig. In de wedstrijden van de Jongste Jeugd wordt het spel begeleid door de spelbegeleiders. Er zijn nog een 'echte' scheidsrechters. De belangrijkste taak van de spelbegeleider is de teams op een plezierige, veilige en leerzame manier samen te laten spelen. De taken van de spelbegeleider zijn:

 

 • Voor de wedstrijd kennis maken met de begeleiders/coach van beide teams;
 • De kinderen bij elkaar roepen en vertellen waar extra aandacht aan geschonken wordt in de wedstrijd;
 • Toss met de aanvoerders, team opstellen en beginnen;
 • Speeltijd bewaken;
 • Score bijhouden.

 

Daarnaast is het belangrijk om als team afspraken te maken met betrekking tot wat administratieve taken, en wie dit op zich neemt. Denk hierbij aan: 

 • verstrekken van algemene informatie aan alle ouders van het team en specifieke informatie over de wedstrijden
 • ouders indelen voor meenemen van fruit, spelbegeleiding, kantine- en rijdiensten