Trainingen in de winterperiode en update competities

27-11

Beste hockeyers en ouders,

Zoals misschien bekend start in december normaal gesproken de zaalcompetitie waarin elk team 1 keer per week binnen training zou krijgen. Rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen en door het wegvallen van zowel de zaal- als de midwintercompetitie (en lonkende herstart van het reguliere veldseizoen in januari of februari) is besloten door te trainen op het veld maar in aangepaste vorm.

Elk team krijgt zoals gebruikelijk in deze periode één keer per week training. Mocht er door (te) slechte weersomstandigheden niet op het veld getraind kunnen worden hebben de beide E, D en C teams de mogelijkheid om de training naar dinsdag op hetzelfde tijdstip in de zaal te verplaatsen. Dit zal door de desbetreffende train(st)er op maandag voor 17:00 gecommuniceerd worden.

Het onderstaande trainingsschema zal ingaan op dinsdag 1 december.

Veld

* Zaal

 

Tijd

Team

Train(st)er

Tijd

Team

Train(st)er

Maandag

19:00 - 20:00

A1

Leandra

 

 

 

Dinsdag

20:00 - 21:00

Dames

Teun

17:00 - 18:00

E1/E2

Esmee/ Mathijs

 

 

 

 

18:00 - 19:00

D1

Noëlle

 

 

 

 

19:00 - 20:00

C1

Teun

Woensdag

17:00 - 18:00

E1/ E2

Esmee/ Mathijs

 

 

 

 

18:00 - 19:00

D1

Noëlle

 

 

 

 

19:00 - 20:00

C1

Teun

 

 

 

Donderdag

18:30 - 19:30

B1

Esmee

 

 

 

* training in de zaal bij (te) slechte weersomstandigheden.


Stand van zaken competities

Begin oktober liet de KNHB weten in de winterperiode een zaalhockeycompetitie aan te bieden aan verenigingen/teams die graag in de zaal actief wilden zijn. Daarnaast gaven we aan een midwintercompetitie op te zetten omdat een deel van de verenigingen/teams had aangegeven dit jaar niet te willen zaalhockeyen. Half oktober, tijdens de periode van inschrijving voor deze beide competities, werden door de overheid alle lopende veldhockeycompetities stilgelegd.
De huidige geldende maatregelen maken dat het bestuur en de competitieleiding van de KNHB opnieuw hebben moeten kijken naar de mogelijkheden en voortgang van de genoemde competities.

1. Zaalhockeycompetities

De overheidsbesluiten van 3 november dwingen de KNHB ertoe de zaalhockeycompetities seizoen 2020-2021 te annuleren.

2. Midwintercompetities

Voor de organisatie van de midwintercompetities gaan helaas dezelfde punten op als voor de zaal. De verlenging van bestaande maatregelen dwingen de KNHB ertoe de hervatting van de reguliere veldhockeycompetities uit te stellen tot januari 2021. Dat maakt het niet mogelijk een volwaardige midwintercompetitie aan te bieden waardoor helaas ook de midwintercompetities komen te vervallen dit seizoen.

3. Veldhockeycompetities

De KNHB vindt het belangrijk aan te geven nog altijd voldoende mogelijkheden te zien om, zodra dat door de overheid weer is toegestaan, de competities op te pakken en uit te spelen. Om verenigingen en hockeyers inzicht te geven in de mogelijkheden die er, afhankelijk van toekomstige overheidsbeslissingen, zijn, delen we hieronder twee scenario’s.

Belangrijk uitgangspunt is dat alle competities worden hervat zodra dat door de overheid weer wordt toegestaan. Op dit moment streeft de KNHB ernaar om de competities weer op te starten in januari, maar ook een tweede scenario is uitgewerkt. Hieronder geven we je graag een overzicht.

Scenario’s hervatting veldcompetities

Scenario 1: starten met competities in januari

De KNHB streeft ernaar, vanzelfsprekend passend bij de dan geldende maatregelen, in januari de competities te hervatten en hoopt dat op 9 en 10 januari de eerste competitiewedstrijden weer kunnen worden gepland. Als dat het geval is, worden de lopende veldhockeycompetities direct hervat. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • De competities zijn zoals bekend half oktober, vlak voor de herfstvakantieperiode, gestaakt. Op dat moment hadden de meeste seniorenteams zes van de elf wedstrijden voor de winterstop gespeeld en de jeugd heeft, op enkele B-teams na, de voorcompetities afgerond.
  • Alle seniorenteams, jeugdteams en jongste jeugdteams vervolgen direct als dat kan de competities en halen de tot nog toe niet gespeelde wedstrijden in januari en februari in. In maart wordt het seizoen dan zoals te doen gebruikelijk voortgezet. De jeugd en jongste jeugd starten daarbij als dat mogelijk is op 9 en 10 januari. De seniorenteams starten niet eerder dan 17 januari.

Mochten – op basis van overheidsregels – de competities niet kunnen starten op 9 en 10 januari, dan schuift de hervatting van de competities op. Deze beginnen dan zodra het binnen de dan geldende maatregelen weer mogelijk is.

Scenario 2: starten met competities in februari

Wanneer de competities pas in februari weer mogen worden hervat, geldt in hoofdlijnen hetzelfde als bij een start in januari: er wordt direct weer competitie gespeeld zodra dit door de overheid wordt toegestaan. Bij de 1e teams wordt weer rekening gehouden met voorbereidingstijd rekenend vanaf het moment dat de teams weer mogen trainen.

Omdat het aantal speeldagen tot en met einde seizoen in dat geval minder groot is en hierdoor tijd voor een herindeling ontbreekt, bestaat de kans dat met name bij de jeugd aanpassingen in het competitieformat noodzakelijk zijn. Wanneer dit scenario in zicht komt, verstrekt de KNHB hierover meer informatie.

Nieuws
 
27-11-2021 Trainingsberichten